NIDA Healthy Community หรือ NIDA HC 

      เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นจากความต้องการให้บุคลากรและนักศึกษาของนิด้า มีสุขภาพที่ดี จากแนวคิดที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขาย แต่สุขภาพดีทำได้ด้วยตัวเราเอง ใช้วิธีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และตระหนักในการดูแลสุขภาพ โภชนาการ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ที่ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี (Well-Being)

      ด้วยความพร้อมของสถาบัน ที่มีสถานที่ออกกำลังกาย และมีกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการและความชอบที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล รวมทั้งข้อจำกัดด้านสุขภาพ เช่น ห้องฟิตเนส ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สนามกีฬาในร่มอเนกประสงค์ ที่สามารถจัดสรรพื้นที่เป็นสนามบาสเก็ตบอล สนามแบดมินตัน สนามเทเบิ้ลเทนนิส ที่อาคารชุบ กาญจนประกร และสนามเทนนิส ที่ชั้นดาดฟ้าอาคารนิด้าสัมพันธ์ มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิค โยคะ และซุมบ้าแดนซ์ ที่มีครูมืออาชีพมาสอนทุกสัปดาห์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษาในการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีความพร้อมในการทำงานและการใช้ชีวิต

      เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการให้บริการ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ มีการยกระดับการบริการด้วยการส่งต่อข้อมูลความรู้แบบ Tacit Knowledge ไปเป็น Explicit Knowledge ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เพจ NIDA HRMD Division ที่เป็นเพจหลักของกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การยกระดับการบริการจากการตั้งรับเป็นการป้องกัน แก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยการลดความเสี่ยง ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันและนักศึกษาตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ในระยะยาว เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีราคาที่สูงขึ้นทุกปี อีกนัยหนึ่ง คือ เราหวังว่าการที่บุคลากรมีสุขภาพที่ดีก็จะมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ นักศึกษาก็มีความพร้อมในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

                       ...สุขภาพดีไม่มีขาย  แต่สุขภาพดีทำได้ด้วยตัวเราเอง....

 

สนามกีฬาในร่ม

และฟิตเนส

อาคารชุบ กาญจนประกร

 

 

 

วันและเวลาทำการ      

 วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 19.30 น.
 วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.30 - 18.30 น. 

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริการบุคลากรและนักศึกษา

ผู้เกษียณอายุราชการ อดีตบุคลากร และศิษย์เก่า (ต้องทำบัตรและแสดงก่อนการใช้บริการ)

สอบถามข้อมูล โทร. 02-727-3454

 

จองสนามกีฬา ผ่านระบบ E-Reservation

 

กิจกรรมโยคะ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

เวลา 17.00 - 18.00 น. 

ชั้น 3 อาคารชุบ กาญจนประกร  

 

 

 

 

 

ห้องพยาบาล

ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร

 

 

แพทย์อายุรกรรม วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 - 16.00 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

แพทย์จิตเวช ให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์ 

วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

ให้บริการเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน

สอบถามข้อมูล โทร. 02-727-3441

 

 

               บริการตรวจเต้านมสำหรับสตรี