สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
บัดนี้ 30 ก.ย. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สื่อและเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ การรับภาษาที่สอง หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง   คณะภาษาและการสื่อสาร   
บัดนี้ 31 ก.ค. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกทางด้าน Political Science (หรือ Politics), Public Administration, International Affairs   คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
บัดนี้ 20 พ.ค. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกทางด้านการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ หรือด้านอื่น ๆ ที่มีสาขาเกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ การบริหารองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ
Operation Management เทคโนโลยีการบริหารวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บัดนี้ 30 มิ.ย. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย/องค์การ) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์การ การบริหารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
บัดนี้ 31 พ.ค. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอก สาขา Communication,
Marketing, Information Technology and Data Science หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา