สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
บัดนี้ 30 ก.ย. 66 

ขยายเวลา ! รับสมัคร พนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity Risk Management มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ

มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่มีความสำคัญในบทบาทการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศและด้าน Security Audit หากมีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง เช่น CISSP, CRISC หรือ CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์การสอนหรือการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยสารสนเทศหรือการจัดการความเสี่ยง

มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในการประเมินและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ

คณะสถิติประยุกต์  
บัดนี้ 30 ก.ย. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักการบริหารการพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ (หรือการเมือง) รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย / องค์การ) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จิตวิทยาองค์การ
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์
การบริหาร 
บัดนี้ 31 ก.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Information Technology Management มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร เช่น ERP หรือ CRM เป็นต้น

มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  COBIT หรือ ITILจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์การสอนหรือการฝึกอบรมในด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อสื่อสารสำคัญอย่างชัดเจน

มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในการประเมินและระบุความต้องการในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดเวลาและการอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

 

คณะสถิติประยุกต์  
บัดนี้  31 ก.ค. 66

รับสมัคร อาจารย์  พนักงานสถาบัน

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity Risk Management มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ

มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่มีความสำคัญในบทบาทการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศและด้าน Security Audit หากมีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง เช่น CISSP, CRISC หรือ CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์การสอนหรือการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยสารสนเทศหรือการจัดการความเสี่ยง

มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในการประเมินและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ

คณะสถิติประยุกต์ 
บัดนี้ 31 ส.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกในสาขาที่ประกาศรับสมัคร
จากสถาบัน
การศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะบริหารธุรกิจ 
บัดนี้  31 ส.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ การรับภาษาที่สอง หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง  คณะภาษาและการสื่อสาร  

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา